Έλεγχος και αξιολόγηση για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

Η Ευγενία Μπέη εξηγεί τη σημασία του ελέγχου και αξιολόγησης για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες


Η πρόληψη είναι… τρόπος ζωής!

Η πρόληψη είναι… τρόπος ζωής!